„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

UWAGA! SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY DRZEWNEJ

Informujemy, że dnia 3.11.2010 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców- przetwórców drzewa na temat przedsięwzięcia LSR „Klaster drzewny” i możliwości dofinansowania projektów w ramach tego przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCO – INFORMACYJNE PT.
„KLASTER DRZEWNY – CZY DOLINA RABY MA SZANSĘ NA INNOWACYJNY I PRĘŻNY SEKTOR DRZEWNY?”
3.11.2010 godz. 16.00
Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1
PROGRAM:
16.00 –     Kawa powitalna, podstawowe informacje na temat Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Strategii Rozwoju, zasad ubiegania się o środki za pośrednictwem LGD; co to jest klaster drzewny;
16.30 –     Możliwości wsparcia firm branży drzewnej z działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty”;
18.30 – Dyskusja nad organizacją działań dla sektora drzewnego;
19.00 – Zebranie pomysłów na projekty, indywidualne doradztwo.
SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE. NA SZKOLENIU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO KOMPLET MATERIAŁÓW. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO OSTATNIEGO DNIA POD NR. TELEFONU 600 856 618 LUB EMAIL  biuro@dolinaraby.pl

Print Friendly, PDF & Email