logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Uwaga Wnioskodawcy nowe wnioski!

by admin

Informacja przekazana LGD w dniu 28.05.2012 przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego:

Na stronach internetowych ARiMR zostały umieszczone najnowsze wersje formularzy dla następujących działań:

1)      Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – dokumenty obowiązujące od dnia 24.05.2012 r.
Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.
Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ” Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:
rozpoczętych 24 maja 2012 r. i później oraz rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 24 maja 2012 r.

2)      Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – dokumenty obowiązujące od dnia 24.05.2012 r.
Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.
Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:
rozpoczętych 24 maja 2012 r. i później oraz rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 24 maja 2012 r.

Materiały są dostępne bezpośrednio na stronach ARiMR.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy