„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Uwaga wnioskodawcy – zmiany w lokalnych kryteriach wyboru

Informujemy, że w dniu 12.07.2018r. Samorząd Województwa zaakceptował zmienione w drodze „procedury zmiany kryteriów lokalnych” lokalne kryteria wyboru projektów dla operacji innych, własnych oraz zadań grantowych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Zmienione kryteria będą stosowane w najbliższych naborach wniosków.

Kryteria można znaleźć tutaj

 

Print Friendly, PDF & Email