„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

„Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. Fundusze przeznaczone do wspierania budowy instalacji OZE przewidziane na lata 2014 -202”

Zapraszamy na szkolenie „Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. Fundusze przeznaczone do wspierania budowy instalacji OZE przewidziane na lata 2014 -202”

20 lutego 2015 r. została uchwalona długo oczekiwana ustawa „O odnawialnych źródłach energii”. Ustawa ta zacznie działać już wkrótce od 2016 r. Reguluje ona zasady wytwarzania energii w instalacjach OZE oraz zasady wprowadzania jej na rynek . Równocześnie istnieje zapotrzebowanie na środki pomocowe wspierające budowę instalacji odnawialnych źródeł energii /OZE/. Takie środki przewidziane są w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz programie PROW na lata 2014 – 2020.
Dlatego Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni organizuje 25.11.2015 r o godz. 10 tej w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowej seminarium nt. Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. Fundusze przeznaczone do wspierania budowy instalacji OZE przewidziane na lata 2014 -2020. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców wsi.
Poniżej przedstawiamy program tego seminarium
10.00 – 10.10. Wprowadzenie
10.10 – 10.50. „Uwarunkowania wytwarzania i sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy o OZE. – Henryk Pałka MODR Karniowice
10.50 -11.10 Zasady odbioru energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE przez TAURON Dystrybucja SA – Przedstawiciel Tauron Dystrybucja S.A.
11.10 -11.40 Propozycja ofert w zakresie fotowoltaiki , wymagania związane z budową instalacji fotowoltaicznych
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12-30 Zasady dofinansowania do OZE w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
12.30– 13.00 Zasady dofinansowania do budowy instalacji OZE służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarski Wodnej w Krakowie. – Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13.00 – 13 20 Zasady dofinansowania do OZE w ramach PROW 2014 – 2020 – Henryk Pałka MODR w Karniowicach
13.20 – 13.40 Zapytania i dyskusja
13.40 – 14.30 Przejazd i zapoznanie się z farmą fotowoltaiczną w Gierczycach.

Wszystkich zainteresowanych , którzy chcą wziąć udział w tym szkoleniu organizatorzy proszą o zgłoszenie telefoniczne na numer 14 61 244 73 lub e-mail bochnia@modr.pl. do 20.11.2015 r

Print Friendly, PDF & Email