Strona główna

UZYSKAJ NOWE KWALIFIKACJE i ZNAJDŹ ATRAKCYJNĄ PRACĘ

29/03/2017
UZYSKAJ NOWE KWALIFIKACJE i ZNAJDŹ ATRAKCYJNĄ PRACĘ

UZYSKAJ NOWE KWALIFIKACJE i ZNAJDŹ ATRAKCYJNĄ PRACĘ
Zapraszamy na staże i szkolenia

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału
w projekcie aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Kto może zostać uczestnikiem?
Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie GMIN WIEJSKICH* Małopolski, które:
• nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
• nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
• nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)
Jak jest nasza oferta?
• wsparcie pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa
• płatne staże zawodowe trwające co najmniej 4 miesiące
• kursy językowe z certyfikatami
• Certyfikowane kursy komputerowe ECDL
• Kursy kwalifikacji zawodowych np. np. prawo jazdy, spawacz, wózki widłowe, , operator koparko-ładowarki, siostra PCK, księgowa/y)
• BONY SZKOLENIOWE
• DODATEK AKTYWIZACYJNY
• Atrakcyjne oferty pracy

Ponadto zapewniamy:
-zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
-stypendium stażowe
-stypendium szkoleniowe

Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY.
Projekt „Tak, potrafię!” jest współfinansowany z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Zgłoszenia i informacje:
Barbara Borejszo i Józef Sikorski
Centrum Wsparcia „Kolping”
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
centrum.krakow@kolping.pl
tel. 12 418 77 77
tel. 12 418 77 74

*Nie rekrutujemy osób z ZIT (Zintegrowane inwestycje Terytorialne) tj. z 15 gmin: Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Biskupice, Czernichów, Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.