„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

VADEMECUM dla przedsiębiorców na czas pandemii

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości opracowało Vademecum na czas pandemii dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm. Vademecum to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm.

Na bieżąco aktualizowane Vademecum na czas pandemii dostępne jest na stronie internetowej: https://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/wsparcie-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii

 

Print Friendly, PDF & Email