„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

W Łapanowie wystąpi Chór Polskiego Radia

W dniu 3.12.2011 o godz. 16.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie wystąpi Chór Polskiego Radia. Na wydarzenie serdecznie zaprasza Centrum Kultury Gminy Łapanów – członek LGD. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Print Friendly, PDF & Email