„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

W Gdowie i Nowym Wiśniczu szykują się atrakcyjne, turystyczne inwestycje!

 
Już niebawem na terenie niemal całej Małopolski powstaną nowe boiska, ścieżki rowerowe i amfiteatry. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli uprawiać sport w strefach aktywnego wypoczynku i korzystać z oferty kulturalnej. Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w różnych gminach województwa małopolskiego zostanie zrealizowanych aż 38 projektów. Zarząd województwa przekazał na ten cel ponad 68,8 mln zł.
 
Na materiale filmowym prezentują się gminy LGD „Dolina Raby” Gdów i Nowy Wiśnicz w których również przewidziano atrakcyjne inwestycje. Gratulujemy!
 
Za 12 miesięcy miłośnicy aktywnego wypoczynku zyskają nowe miejsca rekreacji. Wszystko dzięki unijnej dotacji, jaką Gmina Gdów w partnerstwie z Kłajem i Drwinią pozyskała na zagospodarowanie terenów na rzeką Rabą.
 
W Nowym Wiśniczu powstanie park miniatur zamków i plac zabaw. Łączny koszty inwestycji to 1 515 000,00 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest w 2019 r.
 
 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email