„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

W LGD odbyły się szkolenia

W dniach 14 i 15 grudnia 2016 r. w LGD „Dolina Raby” odbyły się szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców z zakresu poddziałań:

14.12.2016 r. – podejmowanie działalności gospodarczej
15.12.2016 r. – rozwój działalności gospodarczej.

Na szkoleniach poruszono następujące tematy:

  1. Zgodność projektów z LSR
  2. Lokalne kryteria wyboru
  3. Podstawowe warunki wsparcia
  4. Wniosek
  5. Biznesplan

Nabór w zakresie rozwoju działalności gospodarczej planowany jest od 16.01 – 30.01.2017 r. natomiast nabór dla podejmujących działalność planowany jest na marzec 2017 r.

 

Print Friendly, PDF & Email