„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” odbędzie się 7 lutego 2012 roku od godziny 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie, Łapanów 10.

 

Print Friendly, PDF & Email