„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy członków stowarzyszenia, że Sprawozdawcze Walne Zebranie odbędzie się 13 maja 2011 roku, od godziny 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy. Program do pobrania poniżej.

PROGRAM (po kliknięciu w obrazek, a potem link)

Print Friendly, PDF & Email