„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

WARSZTAT DOTYCZĄCY OCHRONY I ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W MAŁOPOLSCE

Dnia 14 maja 2018r. w Ratuszu- Galerii Sztuki Dawnej w Tarnowie odbył się warsztat dotyczący ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Małopolsce, w której uczestniczył Prezes LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera. Warsztat został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wspiera ochronę dziedzictwa kulturowego. Jest to cel, który jest zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto LGD prowadzi Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej.

 

 

 

Zdjęcia: archiwum biura LGD „Dolina Raby”.

 

Wpisała: Paulina Pustułka

Print Friendly, PDF & Email