„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Warsztat na temat innowacji dla powiatu wielickiego

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu wielickiego, pod hasłem  „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 7.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice.

1.RATIO_Warsztatlokalny_zaproszenie_P.wielicki

2.RATIO_Program warsztatulokalnego_P.wielicki

3.RATIO_resume informacji o projekcie_10.2017

Print Friendly, PDF & Email