„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Warsztaty z wikliniarstawa

W dniu 8 lipca 2016 r. w pracowni artystycznej „Powoli” w Cichawce odbyły się warsztaty z wikliniarstwa. Organizatorem warsztatów było LGD „Dolina Raby” dzięki realizacji projektu w ramach Mecenatu Małopolski.

Print Friendly, PDF & Email