„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ważne! Szkolenia przed naborami wniosków w LGD i informacja

 

Informujemy, że złożono w Urzędzie Marszałkowski wniosek o uzgodnienie terminów naborów wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego. Zaproponowany termin naborów to 5.02.2018 r. – 20.02.2018 r.

W lutym zostaną również ogłoszone nabory na zadania w ramach projektów grantowych (termin w trakcie uzgodnień).

W związku z powyższym w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbędą się szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców w następujących terminach (programy szkoleń do pobrania poniżej) :

  • 29.01.2018 r. godz. 16:30 Podejmowanie działalności gospodarczej (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności)
    Program_Podejmowanie działalności
  • 30.01.2018 r. godz. 16:30 Rozwijanie działalności gospodarczej (dla mikro i małych przedsiębiorców)
    Program_Rozwijanie działalności
  • 31.01.2018 r. godz. 16:30 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i projekty grantowe (dla organizacji pozarządowych i parafii)
    Program_ZDL i PG

Udział w szkoleniach jest punktowany przy ocenie wniosku w LGD. Należy wziąć udział w tym szkoleniu z zakresu, którego planowane jest złożenie wniosku. Zgłoszenia pod nr tel. 14 685 44 44 lub biuro@dolinaraby.pl

Print Friendly, PDF & Email