logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

WAŻNE ZMIANY DLA BENEFICJENTÓW!

by admin

Drodzy beneficjenci, w dniu 21 lipca 2017 roku zostały przekazane Samorządowi Województwa Małopolskiego nowe formularze umowy o przyznanie pomocy na operacje inne i własne w ramach działania 19.2. Niniejsza zmiana umowy wprowadza korzystne zapisy dla beneficjentów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, inkubatorów, oraz projektów innych dotyczące usunięcia zobowiązania o braku możliwości finansowania kosztów zatrudnienia pracowników z innych środków publicznych.


Mając na uwadze fakt, że nowa umowa procedowana jest dla wnioskodawców którzy zawierali umowy po 20 lipca 2017 roku,   Samorządy Województw zwróciły się z zapytaniem do ARiMR w sprawie możliwości stosowania korzystnego zapisu przez wnioskodawców którzy zawierali umowy przez datą stosowania nowego wzoru. ARiMR odpisała o możliwości aneksowana umów zawartych przed terminem 20 lipca 2017 roku w przypadku zmiany zapisów na korzyść beneficjentów.  Mając na uwadze powyższe, informujemy beneficjentów którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego, o możliwości aneksowania tychże umów.

Informujemy również, iż zgodnie z §14 ust. 7 (rozwój/inne) / §12 ust. 7 (premia)  umowy o przyznaniu pomocy,  wniosek o zmianę  umowy nie  będzie podlegał rozpatrzeniu bez opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji  stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania. 

Mając na uwadze niniejsze przypominamy, i w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek  o zmianę umowy  a niniejsza zmian nie była premiowana w ramach kryteriów wyboru wystarczy jak beneficjent załączy pismo z LGD wyrażające zgodę na niniejszą zmianę.

Informujemy również, iż zgodnie z procedurami płatniczym,  na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku operacji trwale związanej z gruntem  oraz gdy operacja zakłada podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa  oraz operacja zakłada zatrudnienie pracowników przez których praca świadczona będzie  na terenie obiektu lub w jego części, beneficjent wraz z wnioskiem o pierwszą transze zobowiązany jest do przedłożenia decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu/ wniosku o zmianę sposobu  użytkowania  obiektu budowlanego lub jego części  zgodnie z art.71 Prawa Budowlanego (Dz.U.2017.0.1332- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane).

Ostateczną decyzje o zmianę sposobu użytkowania obiektu beneficjent musi dołączyć wraz z wnioskiem o płatność  II transzy wniosku o płatność.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy