„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Święto Gminy Trzciana

W dniu 31 lipca 2011 roku odbyło się Święto Gminy Trzciana. W tym dniu pracownicy LGD odwiedzili również „Piekarnię u Dańca” w miejscowości Łomna w celu zaopatrzenia się w chleb – produkt tradycyjny z Doliny Raby. Miłym zaskoczeniem było zobaczyć naocznie jak gospodarze rozwijają tą działalność w postaci nowego budynku piekarni. Widać zatem, że uzyskanie certyfikatu jakości dla produktu znacznie wpływa na podniesienie jego konkurencyjności, a uczestnictwo w targach razem z LGD wpływa na pozyskanie nowych klientów i rynków. To taki namacalny przykład tego, co chcemy robić, czyli promocja regionu za pomocą produktu lokalnego, a dzięki temu tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Wracając do Święta Gminy….

Tradycyjnie już swoim stoiskiem podczas tego wydarzenia dysponowała Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”. Pomimo niesprzyjającej i deszczowej pogody staraliśmy się dotrzeć ze swoją ofertą do jak najliczniejszej rzeszy zgromadzonych osób na boisku przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Trzcianie. Licznie rozdane materiały promocyjne, ulotki, broszury, długopisy, kubeczki, notatniki były tylko początkiem, aby zainteresować mieszkańców do zasięgnięcia informacji o działalności LGD, a także oferty stowarzyszenia. Mieszkańcy sięgali po opinię i korzystali z doradztwa prowadzonego na stoisku LGD. Swoją obecnością na naszym stoisku zaszczycił również Wójt Gminy Trzciana Pan Józef Nowak, który w miłych słowach docenił prowadzone przez LGD działania. Można było zauważyć pierwsze pozytywne efekty działalności LGD w samej Trzcianie, o których opowiadała nam Kierownik Świetlicy w Kamionnej, gdzie właśnie dobiega końca remont wykonany dzięki środkom pozyskanym z małych projektów. Dużym zainteresowaniem cieszył się prezentowane produkty lokalne tj. Chleb Żarnowy z Łomnej, a także miody i produkty pszczele „Prosto z Pasieki” z Żegociny szczególnie wśród odwiedzających w tym dniu Trzcianę mieszkańców innych miast głównie Krakowa. Tam właśnie w pierwszej kolejności widzimy potencjał na propagowanie walorów naszego regionu w tym lokalnych produktów i turystyki aktywnej.

Tekst: Patryk Paszkot – Asystent Kierownika

 

 

Print Friendly, PDF & Email