„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Święto Powiatu Bocheńskiego

 

Zachęcamy do udziału w Święcie Powiatu Bocheńskiego. Podczas imprezy zaprezentują się następujące gminy wchodzące w skład LGD: Gmina Nowy Wiśnicz, Gmina Trzciana, Gmina Żegocina, Gmina Łapanów. Stoiskiem promocyjnym będzie dysponować również LGD „Dolina Raby”.

ZAPRASZAMY!

Print Friendly, PDF & Email