„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wizyta studyjna grupy z Podhala

 W dniu 4 grudnia 2013r. gościliśmy na naszym terenie grupę restauratorów z terenu Podhala, uczestniczącą w projekcie „Smaki Podhala”, współfinansowanego za pośrednictwem Funduszu Grantowego w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Spotkanie zostało zorganizowane w Restauracji „Chata Gieda” w Zagórzanach i miało na celu prezentację naszego obszaru pod kątem produktów lokalnych i działań, które podejmujemy w tym kierunku, nawiązanie współpracy oraz wymianę doświadczeń. Goście mieli także okazję zwiedzać Zamek w Wiśniczu, gdzie została napisana pierwsza książka kucharska na ziemiach polskich.

Podczas spotkania LGD Dolina Raby  przedstawiła krótką prezentacją multimedialną obszaru swojego działania, a goszczący goście mieli okazję do posmakowania naszych lokalnych produktów min. Chleb Żarnowy z Łomnej,  Podpłomyk z Niegowici oraz Rosół Polski przygotowany przez Restaurację „Chata Gieda” w oparciu o recepturę kuchmistrza Stanisława Czernieckiego. Wizytę zakończył wykład Pani Renaty Bukowskiej – Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów nt. produktów lokalnych

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie osób z restauracji „Chata Gieda” oraz Pań z KGW Gdów , Niegowić oraz Zręczyce za pomoc z realizacji przedsięwzięcia.

Tekst: Natalia Wełna

Print Friendly, PDF & Email