„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wizyta studyjna i włoskie warsztaty kulinarne w Muzeum

W dniu 23 sierpnia 2018 r. do Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej prowadzonym, przez LGD „Dolina Raby” przybyli nasi partnerzy z Włoch reprezentujący włoską organizację Wigwam APS Italy – Stowarzyszenia Promocji Społecznej działającej od 1972 i zrzeszonego w ramach Światowej Organizacji Wigwam, która obecnie obejmuje 21 krajów na świecie. Wigwam to filozofia życia tych, którzy w obliczu problemu lub szansy nie patrzą lub narzekają, ale robią się aktywni, realizując lub promując konkretne działania, które mogą przyczynić się do rozwiązania, choć w niewielkim stopniu w celu poprawy społecznej jakości życia: jego i lokalnej społeczności, w której mieszka. Gwarancja sukcesu tych projektów opiera się na metodzie (metoda Wigwam Project Club), mającej zastosowanie w dowolnej dziedzinie i wykraczającej poza granice podejścia spontanicznego. Osoby pracujące w ten sposób we Włoszech są częścią Wigwam APS Italy. 

Więcej o Wigwam

Włoską organizację reprezentował Avelio Marini, który przygotował dla naszych gości (wizyta studyjna kobiet z podkarpacia zainteresowanych ekonomią społeczną) warsztaty kulinarne wraz z degustacją włoskiej potrawy „Griscia” – Grisciano pasterz z gór Laga i Sibillini nadał nazwę słynnej starożytnej recepturze. Dzięki zasubskrybowaniu zestawu do gotowania „griscia” możesz wesprzeć lokalną społeczność, którą dotknęło trzęsienie ziemi w górach Laga i Sibillini we Włoszech. Na zestaw do ugotowania potrawy „Griscia” składa się makaron z pszenicy durum z gór Sibillinia i Laga, podgarle z czarnej świni z gór Laga, ser Pecorino z Laga i Sibillini.

Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby” przygotowała dla porównania polską potrawę z naszego obszaru również opartą o makaron, a były to „łazańskie łazanki”. Oczywiście podczas warsztatów odbyła się również promocja zasobów kulturowo-historycznych oraz lokalnych produktów z obszaru LGD „Dolina Raby”.

Wpisał: Patryk Paszkot


 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email