„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

WIZYTA STUDYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z MOŁDAWII

W dniu 30 maja 2018 w LGD „Dolina Raby” odbyła się wizyta studyjna, która  gościła 19-osobową grupę przedstawicieli lokalnego samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych z południowej Mołdawii. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z codzienną pracą LGD, wypracowanymi strategiami, prowadzonymi działaniami, a także promocją działań wśród społeczności lokalnej. Spotkanie poprowadził Prezes LGD Pan Krzysztof Kwatera, który przygotował prezentację na temat wdrażania programu LEADER w Polsce, opowiedział jak funkcjonuje biuro LGD oraz zaprezentował Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego.
 

Organizatorem wizyty było Regionalne Centrum Pomocy i Informacji Organizacji Pozarządowych „CONTACT- Cahul”, Mołdawia. W obecnej chwili Regionalne Centrum Pomocy skupiło wokół siebie zainteresowanych przedstawicieli władz, biznesu i organizacji społecznych i rozpoczęło działania na rzecz powołania 2-3 Lokalnych Grup Działania. Wizyta w Polsce i zebrane doświadczenie będzie cennym wkładem na rzecz skutecznego powołania Lokalnych Grup Działania w południowej Mołdawii.

Zdjęcia: archiwum biura LGD „Dolina Raby”
 
Wpisała: Paulina Pustułka
 
Print Friendly, PDF & Email