logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

WIZYTA STUDYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Z MOŁDAWII

by admin
W dniu 30 maja 2018 w LGD „Dolina Raby” odbyła się wizyta studyjna, która  gościła 19-osobową grupę przedstawicieli lokalnego samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych z południowej Mołdawii. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z codzienną pracą LGD, wypracowanymi strategiami, prowadzonymi działaniami, a także promocją działań wśród społeczności lokalnej. Spotkanie poprowadził Prezes LGD Pan Krzysztof Kwatera, który przygotował prezentację na temat wdrażania programu LEADER w Polsce, opowiedział jak funkcjonuje biuro LGD oraz zaprezentował Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego.
 

Organizatorem wizyty było Regionalne Centrum Pomocy i Informacji Organizacji Pozarządowych „CONTACT- Cahul”, Mołdawia. W obecnej chwili Regionalne Centrum Pomocy skupiło wokół siebie zainteresowanych przedstawicieli władz, biznesu i organizacji społecznych i rozpoczęło działania na rzecz powołania 2-3 Lokalnych Grup Działania. Wizyta w Polsce i zebrane doświadczenie będzie cennym wkładem na rzecz skutecznego powołania Lokalnych Grup Działania w południowej Mołdawii.

Zdjęcia: archiwum biura LGD „Dolina Raby”
 
Wpisała: Paulina Pustułka
 
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy