logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Wizyta studyjna w LGD Perły Beskidu Sądeckiego połączona ze szkoleniem oraz posiedzeniem Rady LGD

by admin

 

 

10 grudnia 2011 członkowie Rady, Zarządu, Pracownicy Biura oraz Członkowie Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” udali się do Rytra. Rytro to jedna z gmin Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego. Wizyta w tym miejscu miała trzy zasadnicze cele. Po pierwsze odbyliśmy ostatnie w tym roku posiedzenie Rady LGD, na, którym zatwierdzono poprzednie decyzje i wybrano do finansowania wnioski, które zostały złożone w ramach ostatniego naboru. Następnie przeprowadzono szkolenie w celu podniesienia swoich kompetencji przy realizacji programu Leader, oraz spotkaliśmy się z naszymi partnerami z LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

 

Na posiedzeniu Rada wybrała do finansowania dwanaście „małych projektów”, jeden projekt z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz pięć projektów z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Blok szkoleniowy był bardzo rozbudowany oraz dostosowany do przedstawicieli różnych środowisk znajdujących się na sali (samorządowcy, branża turystyczna, KGW, szkolnictwo, kultura). Na temat roli partnerstwa w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, ekomuzeów, questingu oraz wielu innych aspektów aktywizacji mieszkańców mówiła Prezes Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa Pani Barbara Kazior. Temat „Ubiór codzienny i strój odświętny krakowiaków zachodnich w obszarze gmin Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” wraz ciekawą prezentacją strojów przedstawiła mgr Maria Fiderkiewicz – Starszy Kustosz Muzealny. O zadaniach Rady, nordic walkingu oraz przyszłości podejścia Leader w nowym okresie programowania mówił Krzysztof Kwatera – Prezes LGD „Dolina Raby”. Przedstawiciele LGD Perły Beskidu Sądeckiego w ramach dostępnego czasu oprowadzili nas po swoim obszarze pokazując ciekawe miejsca oraz przykłady inwestycji realizowanych z programu Leader, po czym Zarząd wraz pracownikami biura dokonali krótkiej prezentacji swojego stowarzyszenia. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz nakreślenia przyszłych ewentualnych punktów współpracy. Po prezentacji nastąpiła wymiana materiałów promocyjnych obu stowarzyszeń oraz zaproszenie do wizyty na naszym obszarze. Szkolenie oraz cała wizyta cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz aktywnością naszych członków, co odzwierciedlają słowa p. Barbary Kazior z Fundacji MILA, przekazane do nas po szkoleniu drogą mejlową: „Bardzo aktywnych macie członków LGD i bardzo dobrze mi się w sobotę pracowało.”

W wizycie udział wzięli między innymi:
Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego
Prezes Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa – Barbara Kazior
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wielickiego – Roman Wcisło
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Bochni – Andrzej Stańczyk
Sekretarz Gminy Trzciana – Danuta Michniak – Dutkiewicz
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów – Michał Paszkot
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamionnej – Anna Kępa
Wiceprezes Stowarzyszenia Agroturystycznego „GGG” – Leopold Grabowski
Starszy Kustosz Muzealny – mgr Maria Fiderkiewicz
Koordynator KGW z Gdowa – Julia Jelonek
Przedstawiciele Wójtów Gmin LGD „Dolina Raby”

Więcej zdjęć dostępnych po otwarciu w nowym oknie.

{galeria}Rytro{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy