„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wizyta węgierskiej delegacji z Balatonszárszó

 W dniu 18 maja 2012 roku na zaproszenie Wójta Gminy Łapanów przedstawiciele biura LGD wzięli udział w spotkaniu z delegacją węgierskiej gminy Balatonszárszó. Gmina  Balatonszárszó to gmina partnerska gminy Łapanów. Delegacja przybyła na kilkudniową wizytę, przewodził jej Burmistrz Balatonszárszó Dorogi Sándor. Podczas spotkania w Dąbrowicy przedstawiciele LGD „Dolina Raby” prowadzili rozmowy na temat ewentualnej współpracy z węgierskim LGD w którego skład wchodzi gmina Balatonszárszó. Znaleziono kilka punktów stycznych jakimi są potrawy regionalne czy zespoły kulturalne. W miesiącu sierpniu odbywa się na Węgrzech Festiwal Lecza, a w październiku LGD „Dolina Raby” organizuje II Festiwal Rosołu, na który zaproszenie otrzymał Burmistrz Balatonszárszó  wraz z grupą reprezentantów. Mamy nadzieję, że wzajemne zaproszenie na te imprezy zaowocuje projektem współpracy z węgierskim LGD. Obie potrawy mają charakter narodowy, więc może to być wielka sprawa. LGD „Dolina Raby” wręczyła węgierskiej delegacji promocyjne upominki z życzeniami udanego pobytu i owocnej współpracy. O dalszych losach współpracy będziemy informować na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email