„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wnioski

Wzory wszystkich dokumentów aplikacyjnych w zakresie poddziałania 19.2 (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, działania dla samorządów i stowarzyszeń) dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory wszystkich dokumentów na stronie ARiMR