„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

wniosek-o-przyznanie-pomocy_2z

instrukcja-wypelniania-wniosku_2z

biznes-plan_2z

instrukcja-do-biznes-planu-1z

oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

 Wzory wszystkich dokumentów na stornie ARiMR

Print Friendly, PDF & Email