Strona główna

Wnioski

Wzory wszystkich dokumentów aplikacyjnych w zakresie poddziałania 19.2 (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój działalności gospodarczej, działania dla samorządów i stowarzyszeń) dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory wszystkich dokumentów na stronie ARiMR