logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Wsparcie dla właścicieli nieruchomości rolnych – „Agroenergia”

by admin
Trwa nabór wniosków w ramach  Programu Priorytetowego „Agroenergia” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
  • Pomoc jest udzielana w formie dotacji lub pożyczki. Program obejmuje wsparcie na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii lub biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.
  • Wsparcie mogą uzyskać osoby fizyczne lub prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziły działalność rolniczą.
Wszelkie informacje w zakresie programu AGROENERGIA, w województwie małopolskim, można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie https://www.wfos.krakow.pl/agroenergia-2021/.
 
Informacji może udzielić także doradca ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Bochni pokój nr 221.
Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.
 
Źródło: https://www.powiat.bochnia.pl/aktualnosci/wsparcie-dla-rolnikow.html
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy