logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

by admin

Kryteria wyboru projektów_podejm. i rozwój dział. gosp.

Kryteria wyboru projektów_operacje inne dla przedsięwzięć 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.2.3 (JST + NGO)

Kryteria wyboru projektów_operacje inne dla przedsięwzięcia 1.2.2 (NGO)

Kryteria wyboru projektów_operacje własne

Krajowe Inteligentne Specjalizacje_wersja 3 (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu – dołączany każdorazowo do ogłoszenia o naborze wniosków. Opis jest obowiązkowym załącznikiem do składanej przez Wnioskodawcę na konkurs dokumentacji. Załącznikami do karty opisu projektu są dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium (gdzie dotyczy).

Dodatkowe zasady, określone przez LGD „Dolina Raby”, dotyczące informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR.

Legislacja krajowa dotycząca LEADER

Print Friendly, PDF & Email

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy