„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wyniki ankiet dotyczących analizy SWOT i celów nowego LSR

Publikujemy wyniki ankiet dotyczących analizy SWOT obszaru LGD „Dolina Raby” o raz celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju:

WYNIKI ANKIET

Print Friendly, PDF & Email