logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Wyniki konkursu fotograficznego

by admin

W dniu 3.XII.2012 r. organizator konkursu powołał trzyosobową komisję konkursową, która  zadecydowała o  zakwalifikowaniu nadesłanych prac fotograficznych do konkursu oraz o przydzieleniu nagród. Z nadesłanych prac 14 spełniło procedurę konkursową i zakwalifikowało się do konkursu, natomiast 6 prac nie podlegało ocenie. Organizowany konkurs fotograficzny „Dolina Raby w obiektywie” miał na cel realizację kilku celów:  utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu Beskidu Wyspowego w czterech porach roku oraz  ciekawych wydarzeń prezentujących aktywne  życie mieszkańców „Doliny Raby”.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc są zobowiązani do osobistego odbioru nagród natomiast pozostałe osoby, które zakwalifikowały się do konkursu, a nie zdobyły miejsca otrzymają nagrody pocieszenia, które należy odebrać w biurze LGD. Komisja nie miała łatwego zadania ponieważ poziom niektórych nadesłanych prac był bardzo wysoki. Prace fotograficzne szczególnie wyróżniające się będą w najbliższym czasie zamieszczone na stornie internetowej. Informacja co do terminu odbioru nagrody będzie przekazana telefonicznie dla każdego uczestnika konkursu, którego praca została zakwalifikowana.

Poniżej przedstawiamy w tabelce listę osób zakwalifikowanych do konkursu oraz przyznane miejsce.

Imię i nazwisko

Liczba przyznanych punktów

Zajęte miejsce

Łukasz Jarosz

41/45

I

Paweł Łanoszka

35/45

II

Dariusz Badyla

34/45

III

Beata Zdebska

33/45

Gabriela Grzybek

32/45

Tadeusz Olszewski

31/45

Tomasz Wójcik

30/45

Diana Sajak

22/45

Anna Kulma

19/45

Regina Stojek

19/45

Andrzej Stachowicz

17/45

Andrzej Obrał

15/45

Magdalena Dzióbek

13/45

Justyna Dubiel

12/45

Nie podlegały ocenie ze względu na nie spełnienie procedury konkursowej tj. przekroczono termin daty wpływu do biura prac następujących osób:

1. Anna Kasprzyk

2. Filip Kasprzyk

3. Agnieszka Kowalska

4. Natalia Piech

5. Iwona Szuro

6. Wiktoria Strojny – nie właściwa forma zgłoszenia pracy.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY CHĘCI, ZAPAŁU I TALENTU. KOLEJNE KONKURSY RUSZĄ JUŻ WKRÓTCE!

ZESPÓŁ LGD „DOLINA RABY”

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy