„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wyniki rozpatrzenia protestów w ramach naboru 7/2019

13 sierpnia 2019 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała rozpatrzenia protestów, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru 7/2019 oraz dokonała korekty oczywistych omyłek w dokumentacji Rady z dnia 8.07.2019 r. w wyniku czego dokonano aktualizacji listy operacji wybranych dla naboru 7/2019. 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady LGD oraz listę operacji wybranych dla naboru 7/2019:

Protokół 13 08 2019

Lista operacji wybranych 7 2019

Print Friendly, PDF & Email