„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

WYNIKI VIII NABORU WNIOSKÓW

Publikujemy listy wniosków wybranych do finansowania w ramach naboru VIII prowadzonego w dniach od 17.10 do 02.11.2012 roku.

MAŁE PROJEKTY

MAŁE PROJEKTY C.D

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU NIEROLNICZEJ

Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy pomysłów i determinacji. Życzymy dalszych sukcesów w realizacji projektów na etapie Instytucji Wdrażających. Tych Wnioskodawców, którym nie udało się otrzymać dofinansowania zapraszamy do kolejnych konkursów w przyszłym roku.

Chrostowa, dn. 13.12.2012 r.   Rada, Zarząd, Pracownicy Biura LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email