„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wyniki warsztatów (SWOT i cele LSR)

W miesiącu wrześniu przeprowadzono warsztaty w każdej gminie LGD z mieszkańcami nt. analizy SWOT i celów nowego LSR. Spotkania odbywały się w następujących terminach oraz z następującą ilością uczestników:

1.09.2015 – gmina Biskupice, ilość uczestników 3 osoby;

2.09.2015 – gmina Żegocina, ilość uczestników 17 osób;

8.09.2015 – gmina Nowy Wiśnicz, ilość uczestników 18 osób;

11.09.2015 – gmina Gdów, ilość uczestników 15 osób;

15.09.2015 – gmina Łapanów, ilość uczestników 9 osób;

17.09.2015 – gmina Trzciana, ilość uczestników 13 osób.

Program spotkań był następujący:

1. Powitanie uczestników spotkania. 2. Przedstawienie diagnozy obszaru i ludności LGD 3. Podział na grupy – Analiza SWOT obszaru LGD planowanego do objęcie LSR. 3. Wyznaczenie celów ogólnych i szczegółowych planowanego LSR. 4. Podsumowanie spotkania.

Poniżej prezentujemy wyniki warsztatów przeprowadzonych na spotkaniach:

Wyniki warsztatów SWOT i cele

Print Friendly, PDF & Email