„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Wyniki zapytania ofertowego nr ZP-1/LGD/2015 POKL

W związku z zapytaniem ofertowym nr ZP-1/LGD/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w załączniku zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w plikach do pobrania.

[wpdm_file id=182 title=”true” ]

[wpdm_file id=185 title=”true” ]

[wpdm_file id=183 title=”true” ]

[wpdm_file id=184 title=”true” ]

POKL

Print Friendly, PDF & Email