logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

by admin

Dnia 30 lipca 2012 roku odbyło się XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Głównym celem spotkania było zatwierdzenie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiana polega na stworzeniu nowych przedsięwzięć, które są niezbędne aby LGD „Dolina Raby” mogła złożyć wniosek w konkursie o pozyskanie dodatkowych środków.

Walne Zebranie Członków zadecydowało, że powstanie 9 nowych przedsięwzięć w LSR:

  • Nordic Walking Park Doliny Raby;
  • Nowe produkty turystyczne;
  • Szlak produktu lokalnego Doliny Raby;
  • Ekomuzeum Doliny Raby;
  • Społeczne kuchnie;
  • Królik w … (klaster przetwórstwa mięsa króliczego);
  • Przedsiębiorcze kobiety, mężczyźni 50+ i 26-
  • Turniej gmin;
  • Centra rodzinnego wypoczynku.

Dodatkowe środki  o jakie wystąpi LGD „Dolina Raby” w konkursie to ok 4 500 000,00 zł, które  miałyby być zrealizowane przez projekty Beneficjentów do końca 2014 roku o ile Samorząd Województwa wybierze nasze LGD do realizacji nowych przedsięwzięć.
Członkowie zebrania wybrali Przewodniczącego, którym został Pan Krzysztof Kwatera, Sekretarza Pana Patryka Paszkota, członkami komisji mandatowo-skrutacyjnej zostały Pani Marzanna Hojda i  Pani Franciszka Pawlicka oraz komisji uchwał i wniosków Pani Krystyna Batko oraz  Pani Marlena Ruśkowska. Przewodniczący przedstawił propozycje przedstawioną przez Zespół Ewaluacyjny, następnie rozpoczęła się długa wymiana poglądów. Każdy z przemawiających widział uzasadnione racje dla swojego punktu widzenia. W wyniku dyskusji zebrani doszli do konsensusu i jednogłośnie uchwalili nowe przedsięwzięcia oraz podział środków finansowych na ich realizację.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy