logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

XXII Walne Zebranie Członków – realacja

by admin

W dniu 22 grudnia 2015 roku odbyło się XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Było to jedno z ważniejszych zebrań w ostatnim okresie z uwagi na fakt przyjęcia LSR tj. strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD „Dolina Raby”. Dokument ten stanowił podstawę do złożenia do 30 grudnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o wybór LGD do realizacji LSR, a tym samym wystartowania w konkursie na przyznanie środków finansowych na realizację tej strategii. Ponadto Walne Zebranie Członków przyjęło kryteria wyboru projektów wraz z procedurą ustalania kryteriów i ich zmiany oraz procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych, oraz procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli. Przyjęto także nowy regulamin Rady LGD oraz dokonano odwołania i wyboru nowych członków Rady tak aby w jak najwyższym stopniu spełnić warunki bezstronności, parytetów i braku powiązań przy ocenie projektów.

Wpisał: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Biuro LGD

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy