logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

XXXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

by admin

W dniu 27.09.2022 r. w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyło się XXXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Walne miało charakter sprawozdawczy i wiązało się z przyjęciem sprawozdań z działalności poszczególnych organów statutowych w 2021 r. Walne zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2021 rok, sprawozdanie z działalności Rady za 2021 oraz z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Walne Zebranie Członków po pozytywnym wniosku Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzieliło absolutorium za 2021 rok członkom Zarządu oraz Radzie i Komisji Rewizyjnej. Serdecznie gratulujemy! Podczas zebrania przyjęto również roczne sprawozdanie z monitoringu LSR.

Gościem zebrania był Pan Roman Wcisło – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, który przedstawił zagadnienia związane z nową perspektywą finansową 2023-2027 oraz strategiami wielofunduszowymi. Pogratulował Zarządowi pracy włożonej w stworzenie obszaru LGD „Dolina Raby” liczącego powyżej 80 000 mieszkańców. Owocem czego LGD może liczyć na większe wsparcie finansowe w nowej perspektywie. Panu Dyrektorowi dziękujemy za udział, przekazane informacje i słowa uznania!

Podczas zebrania uroczyście wręczono uchwałę Zarządu LGD w sprawie przyjęcie gminy Bochnia w skład stowarzyszenia. W imieniu władz gminy Bochnia uchwałę odebrała Pani Agnieszka Grzymek – pracownik Urzędu Gminy Bochnia. Walne podjęło również uchwałę zwalniającą gminę Bochnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej za 2022 r. w związku z brakiem możliwości w obecnym roku skorzystania przez ten samorząd ze środków finansowych w LGD „Dolina Raby”.

Uczestnicy zebrania mieli również okazję zapoznać się z planami działalności LGD na najbliższe miesiące oraz możliwościami udziału w prowadzonych prze Biuro projektach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczny i aktywny udział w zebraniu!

Informacja: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy