logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

XXXV- WALNE ZEBRANIE  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

by admin

W dniu 29.05.2023 r. w  auli Urzędu Gminy Trzciana odbyło się XXXV Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia  LGD „ Dolina Raby”.  Zebranie miało charakter sprawozdawczy i wiązało się z przyjęciem sprawozdań  z działalności  poszczególnych  organów  statutowych w  2022 roku. Zebranie Walne zatwierdziło  sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2022 r., sprawozdanie z działalności Rady za 2022 r. oraz z działalności Komisji  Rewizyjnej za rok 2022. Walne Zebranie  członków  po pozytywnym wniosku  Komisji Rewizyjnej  jednogłośnie udzieliło absolutorium  za 2022 rok członkom  Zarządu i Komisji  Rewizyjnej .

Podczas zebrania dokonano  jednogłośnego  przyjęcia  uchwały w sprawie przyjęcia  nowej Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2023-2029. W następnej kolejności  dokonane zostały koniczne zmiany w statucie Stowarzyszenia związane z działalnością  LGD w nowej perspektywie finansowej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za liczne przybycie, oraz aktywny udział w zebraniu.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy