„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Z wizytą na Łotwie

 

W październiku grupa 9 osobowa z LGD Dolina Raby wzięła udział w wyjeździe 4 dniowym na Łotwę w ramach projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych” z programu Erasmus +. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy Rygę oraz małe miasteczko Kraslava położone w południowo- wschodniej części Łotwy.
Nie zabrakło także interesujących wykładów m.in. wykład o różnych kulturach i glokalizacji prowadzony przez Inese Vaivare z LAPAS (Latvian Platform for Development Cooperation), wykład dr Ingi Belousa z z Green Movement o glokalizacji jako metodzie edukacji dorosłych. Ponadto zapoznajemy się z inicjatywami Klubu Matek, Szkoły dla seniorów oraz stowarzyszenia promującego aktywny i zdrowy styl życia. Zwiedzaliśmy także w Krasławiu Centrum Międzynarodowego Dziedzictwa Kulinarnego, zabytki związane z polską obecnością na tym terenie (a jest ich tu bardzo wiele), polską szkołę i technikum samochodowe. Podczas wyjazdu mieliśmy możliwość poznać tradycje i obyczaje na Łotwie oraz spróbować jedzenia charakterystycznego dla tego kraju.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wyjeździe!
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji zdjęciowej z tego niezwykłego kraju.

Print Friendly, PDF & Email