logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Zakończenie naborów wniosków w zakresie przedsiębiorczości

by admin

W dniu 14.02.2022 r. o godz. 15.00 zakończyły się prowadzone w terminie 31.01.2022 – 14.02.2022 nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Informujemy o liczbie złożonych wniosków w ramach:

  • naboru 1/2022 rozwijanie działalności gospodarczej  (turystyka) – wpłynął 1 wniosek/możliwość przyznania w naborze 1 dotacji do 100 tys. zł
  • naboru 2/2022 podejmowanie działalności gospodarczej (pozostała bez handlowej) – wpłynęło 24 wnioski/możliwość przyznania w naborze 12 dotacji każda po 55 tys. zł
  • naboru 3/2022 rozwijanie działalności gospodarczej (pozostała bez handlowej) – wpłynęło 14 wniosków/możliwość przyznania w naborze 5 dotacji każda po 100 tys. zł.

Łącznie w ramach wszystkich naborów do biura LGD wpłynęło 39 wniosków o przyznanie pomocy.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie na zgodność z PROW 2014-2020, zgodność z LSR, zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru. LGD od momentu zakończenia naboru w terminie do 60 dni ocenia wnioski i publikuje wyniki. Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków wyników należy spodziewać się najwcześniej początkiem kwietnia 2022 r. Listy rankingowe zostaną opublikowane na stronie LGD, a Wnioskodawcy otrzymają szczegółową informację listami poleconymi.

Jak widać z powyższych zestawień zainteresowanie naborami było bardzo duże, co pokazuje, iż wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji oferowane przez LGD „Dolina Raby” jest pożądane przez społeczność lokalną, a budżet LGD jest wciąż niewystarczający. 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy