„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kobiety.Liderki.Obywatelki.”

 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zapraszam do udziału w projekcie „Kobiety.Liderki.Obywatelki.”, współfinansowanym ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt skierowany jest do kobiet z małopolskich wsi i miast (z wyłączeniem miasta Kraków), które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności lub mają duży potencjał, aby stać się liderkami w swoim środowisku.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:

1.Cykl szkoleń:

  • „Własny potencjał” (16 godzin)
  • „Przeciwdziałanie stereotypom płciowym w przestrzeni publicznej” (16 godzin)
  • „Projektowanie działań lokalnych” (16 godzin)
  • „Budowanie partnerstw (16 godzin)
  • „Promocja i realizacja działań lokalnych” (16 godzin).

2. Zagraniczną wizytę studyjną – wyjazd do Neapolu, do włoskiego partnera projektu, Gruppo d’Acquisto Solidale FRIARIELLI. Okazja do poznania dobrych praktyk i nowatorskimi rozwiązań z zakresu animacji działań lokalnych. 

3. Spotkanie networkingowe z  przedstawicielkami różnych instytucji i organizacji, podczas którego będzie można podzielić się doświadczeniami z innymi liderkami lokalnymi, nawiązać współpracę,  zdobyć nowe informacje i inspiracje do dalszych działań.

4. Możliwość przygotowania własnych projektów społecznych, które zostaną objęte doradztwem przez ekspertki ze Stowarzyszenia PLinEU oraz wsparciem finansowym.

5. Portal internetowy – baza wiedzy na temat organizowania działań o charakterze lokalnym oraz dobrych praktyk – krajowych i zagranicznych – w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne w załącznikach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 20.08.2013 r.

Małgorzata Małek

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
ul. Kasprowicza 9a/1,31-523 Kraków
tel./fax (+48-12) 411 05 24
 
[wpdm_file id=89 title="true" ]
[wpdm_file id=90 title="true" ]
[wpdm_file id=91 title="true" ]
 
Print Friendly, PDF & Email