„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję „10 lat wspólnej polityki rolnej w Małopolsce – efekty, doświadczenia, perspektywy”. 6 maja 2014 r. godz. 10. 00 Centrum Kongresowe UR.
ARiMR Zaproszenie_1ARiMR Zaproszenie_2

Print Friendly, PDF & Email