„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na kurs „Kucharz, ze specjalnym uwzględnieniem produkcji produktu lokalnego”

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy osoby zainteresowane pracą w przyszłej spółdzielni socjalnej  do udziału w kursie „Kucharz, ze specjalnym uwzględnieniem produkcji produktu lokalnego”. Szkolenie odbywa się w kuchni tymczasowej Inkubatora Kuchennego, w Stroniu gm. Stryszów. Najbliższe dni szkoleniowe to 12-14 i 18-19 listopada. Zapewniamy transport i nocleg. W kuchni w Stroniu znajdują się profesjonalne urządzenia do wyciskania soków i istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z tych urządzeń na własne potrzeby. Część szkolenia będzie organizowana też na obszarze LGD „Dolina Raby”.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD biuro@dolinaraby.pl  lub z Prezesem Krzysztofem Kwaterą 600 856 375

 

Print Friendly, PDF & Email