„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

ZAPRASZAMY NA IMPREZĘ

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” informuje i zaprasza na imprezę organizowaną przez członka LGD – Via Cracovia Inny Sposób Podróżowania Piotr Rogoziński 13 sierpnia 2011 roku. Już po raz trzeci w Lokalnym Centrum Informacji Turystycznej „Frankówka Mała” w Cichawce organizowany jest rodzinny piknik. Tym razem tematyka imprezy jest rycerska. Będą z tym związane różne zabawy i konkursy. Zostanie rozwiązany konkurs na fotoplanszę o tematyce rycerskiej i regionalnej. Organizator prosi o przebrania zgodne z tematyką pikniku. Na koniec jak zwykle wielkie rodzinne ognisko. III Rodzinny Piknik Dojrzałego Lata patronatem objął Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig, a partnerem imprezy jest LGD „Dolina Raby”. Informacje na www.viaimprezy.pl.

Print Friendly, PDF & Email