„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Inscenizacja „Bitwy pod Chocimiem 1621”

W miniony weekend na Zamku Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu, prawdziwi miłośnicy odtwórstwa historycznego złączyli swoje sił  i pokazali ułamek historii prezentując inscenizację bitwy pod Chocimiem 1621.

Na kartach historii bitwa pod Chocimiem trwały około tygodnia do pierwszych starć doszło w pobliżu źródeł Prutu, gdzie Tatarzy zaskoczyli kilkusetosobowy podjazd kozacki. Inscenizacja przygotowana przez grupę odtwórstwa historycznego „Per Saecula” odbyła się 05 i 06 października 2013 roku. W pierwszym dniu można było zobaczyć inscenizację bitwy pod Chocimiem, natomiast w niedzielę ostatnie potyczki, zawieszenie broni oraz podpisanie traktatu pokojowego.   Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” włączyło się w przygotowanie inscenizacji.

Podczas minionego wydarzenia pracownicy biura byli obecni dnia 4 października na opisywanym wydarzeniu,  służyli doradztwem o dofinansowaniu z EFRROW w ramach osi 4 „LEADER” działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z inscenizacji bitwy pod Chocimiem 1621.

Tekst: Anna Palczewska

Zdjęcia: LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email