„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w Bochni, dotyczące  możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dr hab. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego przy udziale Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką pozyskiwania dotacji unijnych, na spotkanie informacyjne w zakresie dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, w dniu 12 czerwca 2017r. (poniedziałek), w godzinach od 10:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Podczas spotkania omówione zostaną również formy wsparcia za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”.

Print Friendly, PDF & Email