„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

W dniu 5 października 2012 w Urzędzie Gminy w Gdowie odbyło się bezpłatne szkolenie nt:
„Jak pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. Warto dodać iż, udział w szkoleniu daje dodatkowy punkt przy ocenie wniosku aplikacyjnego.

Uczestnicy szkolenia mogli się dowiedzieć jak pozyskać bezzwrotne środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej z działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolicznej” jako mikroprzedsiębiorca oraz wypełnianie wniosków aplikacyjnych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Patyka Paszkota pracownika biura LGD „Dolina Raby”.

Print Friendly, PDF & Email