„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na szkolenie – projekty grantowe

Zapraszamy organizacje pozarządowe z obszaru LGD „Dolina Raby” na krótkie szkolenie informacyjne dotyczące tzw. projektów grantowych w dniu 3.12.2019 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury w Łapanowie w związku z planowanymi początkiem 2020 roku naborami wniosków. Szkolenie będzie miało charakter ogólny, konsultacyjny i poglądowy – właściwe, szczegółowe szkolenie planowane jest w styczniu 2020 roku po ustaleniu ostatecznych warunków udzielanego wsparcia z Samorządem Województwa. 

Print Friendly, PDF & Email