„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia pt. „Podstawowe pojęcia i zasady kreowania produktu lokalnego i marketingu terytorialnego”

Szkolenie odbyło się 30.10.2013 r. w Domu Kultury w Łapanowie.  Głównym celem szkolenia było dostarczenie uczestnikom dobrych przykładów wykorzystania produktu lokalnego dla rozwoju regionu i zapoznanie z zasadami wprowadzenia produktów lokalnych i marki lokalnej.  Szkolenie zostało przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, natomiast rekrutację uczestników przeprowadziło Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby”. Uczestnicy, który zostali ostatecznie zakwalifikowani na szkolenie to osoby:
1)z terenu województwa małopolskiego
2) zatrudnieni lub oddelegowani z jednostki samorządu terytorialnego, urzędu gminy, miasta, mops-u, ops – u, pup-u, organizacji pozarządowych :fundacji, stowarzyszeń lub inne czyli straż, parafia, koła gospodyń
3) wiek od 18-65 roku
Uczestnicy mogli poznać i usystematyzować wiedzę dot. produktu lokalnego, marki lokalnej, poznać pozytywne przykłady wykorzystania produktów lokalnych dla rozwoju regionu, zapoznać się z tematyką produktu lokalnego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie LGD „Dolina Rab” już po raz kolejny w swoich działaniach stawia na rozwój marki lokalnej. Szkolenie to już kolejny etap promocji regionu. W czerwcu 2013 roku odbyła się uroczysta gala wręczenie znaku jakości „KOGUTEK”.

Serdecznie zapraszamy

Print Friendly, PDF & Email