„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy na NOC Świętojańską do Szczygłowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczygłowa „Pawie Pióro” zaprasza na NOC Świętojańską dnia 21 czerwca o godz. 19:00 do Szczygłowa. W programie przewidziana jest wystawa prac uczestników projektu „Ponad Wiekowi Słowianie”, wystawa rękodzieła, parada mieszkańców i orkiestry OSP Biskupice.

Zapraszamy !

Noc Świętojańska

Print Friendly, PDF & Email